PUL

Personuppgifter

Vi hanterar alla personuppgifter enligt PUL (Personuppgiftslagen). De personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig som kund används för att vi ska kunna administrera dina köp och i marknadsföringssyfte. Ingen obehörig har tillgång till vårt kundregister och uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om hur dina personuppgifter används. Begäran skickas till info@heminreda.se.

Heminreda.se tar inte ansvar för lösenord som hamnat i orätta händer. Eventuella falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls. Vi kommer vid dessa tillfällen bistå Polisen i utredningsarbetet med nödvändig information.